fredag 4 februari 2011

Allergikost kan lindra adhd

Idag skriver SvD också om att vad vi äter kan påverka förekomst av adhd hos barn.

För första gången ställer sig den väletablerade medicinska tidskriften The Lancet bakom den kontroversiella uppfattningen att adhd har samband med vad vi äter. Åsikter som hittills enbart hävdats inom den alternativa medicinen utan stöd från etablerade experter. Lancet skriver om en holländsk studie där forskarna rekryterade 100 barn mellan fyra och åtta år gamla med diagnosen adhd. Hälften av dem fick ingå i ett program med reducerat intag av livsmedel medan de övriga åt som vanligt.

Utgångspunkten för studien var att adhd skulle kunna kopplas till allergi eller överkänslighet mot viss mat. Kostgruppen fick därför samma behandling som svårt matallergiska barn får för att försöka fastställa vad de är överkänsliga mot.

- Av de 41 barn som fullföljde kostomläggningen kunde vi påvisa märkbara förbättringar hos 32, det vill säga 64 procent, säger professor Jan Buitelaar från Radboud-universitet i Nijmegen som lett studien, till SvD. Han menar också att dessa barn försämrades när de började äta normalt igen. Vilket innebär att så mycket som mer än vartannat fall av adhd skulle kunna ha kostanknytning.

Metoden som presenteras i The Lancet var eliminationskost (”restricted elimination diet”) eller ”few foods diet” (kost med få livsmedel) och används inom allergivården för att testa eventuella allergier och överkänslighet mot mat.

Min kommentar:
Intressant att mat påverkar mer än vad vi tror. Samtidigt tror jag att det är väldigt viktigt att föräldrar till barn med adhd inte börjar experimentera på egen hand med allergikost. Då finns risk för ev näringsbrist eller bara att helt enkelt undvika viss sorts mat i onödan. Kontakt och övervakning av läkare och dietist är viktig i den här situationen. Vilket också SvD skriver, professor Jan Buitelaar avråder bestämt från alla försök att testa kostomläggning på egen hand. Det måste ske under ledning av läkare och specialister. Och som vanligt behövs fler studier för tydligare resultat, vilket också tas upp i SvD-artikeln.

Inga kommentarer: