måndag 12 december 2011

Recept på motion


I den här DN-artikeln intervjuas psykiatrikern Jill Taube som arbetar med att sprida metoden FaR, Fysisk aktivitet på recept, i Stockholms läns landsting. Hon är övertygad om att motion kan bota psykiska sjukdomar och är aktuell med boken ”Själ och kropp, rörelser för psykiskt välbefinnande”.

– Motion kan jämföras med antidepressiv medicin, åtminstone vad gäller lindrig depression och ångest. Effekten av motion verkar hålla i sig längre. Fysisk aktivitet verkar också, enligt vissa studier, kunna förebygga återfall i depression bättre än antidepressiv medicin, säger Jill Taube till DN. 

Hon tillägger att bäst av allt är att motion dessutom kan lindra och förhindra kroppsliga sjukdomar och att det inte finns några biverkningar.


Förklaringarna till motionens betydelse för vår mentala hälsa är dels att vår självkänsla och stresstålighet stärks. Dels kan träningen bryta passivitet och isolering. Ytterligare en orsak är att kroppsegna lyckohormoner- endorfiner frigörs när vi rör oss intensivt. Signalsubstanserna serotonin och noradrenalin ökar (precis som genom antidepressiv medicin). Dessutom visar flera studier, bland annat en svensk avhandling från 2007, att motion stimulerar nybildandet av celler i hjärnan.


Bild: DN

Inga kommentarer: