torsdag 8 mars 2012

Fight for your rights


Så här på Internationella kvinnodagen tycker jag att vi ska sända en tanke till  genusperspektivet i foskningen. Visste du att den dos som rekommenderas för de flesta läkemedel egentligen är uträknad för en medelålders man? Att antalet män överväger som försökspersoner i de flesta studier? En organisation som uppmärksammar och försöker få till ett jämlikt könsperspektiv i hälsoforskningen är 1, 6- och 2,6 miljonerklubben- för kvinnors hälsa. (Där jag är en av ambassadörerna och bloggare).

Här tänker jag även på att kvinnor överväger på deitistutbildningen och inom dietistyrket. På min tid fick vi studera på Institutionen för hushållsvetenskap, det kändes ibland som att vara på en traditionell flickskola från 50-talet. Inte bra. Idag används istället lokaler på BMC, Biomedicinskt centrum, skönt med ett steg i rätt riktning.

Jag funderar på om kvinnodominansen inom dietistyrket bidrar till lägre respekt. Att långt ifrån alla dietister enbart jobbar med viktminskning men ändå viftas bort som gammaldags och ovetenskapliga (!) dietivrare av andra så kallade "kostutbildade" som kanske har läst en liten kvällskurs i näringslära (om ens det.). Fyra års universitetsstudier (180-240 högskolepoäng) och en legitimation är verkligen värt mer respekt än så. Jag tycker därför att det är på tiden att vi dietister tar plats, visar vårt värde och får den respekt vi förtjänar. Vi gör stor skillnad i samhället och verkar på många olika plan- bland äldre, barn, cancer- och njursjuka, allergiker och ätstörda- genom vår kunskap mår alltfler männsikor bättre. Och det sker oavsett om dietistutbildningen drar till sig mer killar i fortsättningen och kanske därmed (sorgligt nog) får mer upprättelse. Vi dietister är jättebra redan nu och det ska vi börja sprida bättre. Och jag har faktiskt en plan för hur det ska gå till... Fortsättning följer.

Bild: Gratissaker.com

11 kommentarer:

Dietiststuderande Umeå sa...

Vilket kanonbra inlägg! Ja Stina, du om någon borde kunna rätta till det här. Tack för ditt engagemang :-)

Spock sa...

Stina, man får inte respekt av att ha en utbildning. Än mindre genom att poängtera att man har en utbildning.

Stina Nordqvist sa...

Jo du "Spock" det tycker jag! Beror ju självklart på vilken utbildning man har. I det här fallet- RESPECT! /jag + Aretha Franklin

Anna sa...

Verkligen, RESPECT! Hej då "Spock"!

Erik sa...

Intressant inlægg! I de studier jag har varit med i som førsøksperson har man ibland medvetet valt att ha mæn eftersom det tydligen innebar mindre arbete - ingen risk att man blir gravid och måste følja barnet osv, i tillægg till att man inte har samma hormonvariationer som kvinnor.

Men hur ska man øka antalet mæn till Dietistutbildningen? før jag antar att det ær en målsættning? Jag brinner før utbildningen och jag skulle ønska att dietistutbildningen fick mer tyngd, att den blev mer naturvetenskapligt inriktad och att master blev krav før legitimation. Ær det inte lite konstigt att man får legitimation efter tre år i en yrkesroll dær så mcyket nytt hænder inom forskningen som man behøver følja med på?

Stina Nordqvist sa...

Erik, jag förstår inte ditt resonemang om legitimationen. Själv har jag pluggat i fyra år, har fil kand och är legitimerad dietist. Det är ju inte antal år som avgör det vetenskapliga värdet. Själva utbildningen innehåller mycket naturvetenskap i form av fysiologi, organisk kemi, näringslära/nutrition och dietitik. Söker du en utbildning med ytterligare naturvetenskap bör du nog kolla upp nutritionistutbildningen, mer näringslära på cellnivå. Fler manliga dietiststudenter vore ju bra men är inget uttalat mål i sig, vad jag vet.

Erik sa...

Det jag menar om treårig utbildning ær att jag anser att man på denna tid ofta inte lært sig nog om statistik och vetenskaplig metod før att sjælvstændigt kunna værdera information och tolka studieresultat. Sjælv hade jag ingen dedikerad statistikkurs innan jag børjade på masterutbildningen, och førstod garanterat mer efter att ha læst kurser i det. Inte så konstigt kanske. Jag tycker det skulle vara en obligatorisk del av dietistutbildningen. Hur ska man kunna uttala sig om studier om man inte sjælv kan tolka siffrorna och kænner till i vart fall de vanligaste metoder som anvænds? Jag ser inte att man har tid att baka in det på tre år.

Stina Nordqvist sa...

Ok Erik, men statistik ingår i Dietistprogrammet, jag läste fem poäng och de dietiststudenter jag träffade läste just då en kurs på sju poäng om jag inte minns fel. Självklart bör man läsa tillräckligt med statistik för att kunna tyda studier rätt, det ingår ju i alla längre universitetsutbildningar såsom Dietistprogrammet.

Erik sa...

Hej igen! Vi får nog vara øverens om att vi inte ær øverens. Det ingick ingen separat statistikkurs i min dietistutbildning, tog examen 2009. Dæremot ingick det i magister/masterkurserna..

Men de har kanske ændrat upplægg sedan 2009? Jag har heller inte kollat på vad de har før kurser i Umeå eller Uppsala så jag ska inte skrika før høgt.. :)

Nutritionistutbildningen ær nog bættre om man ska førstå studier på cellnivå ja, jag tycker det ær synd att denna typ av kunskap inte værderas høgre. Tror det skulle øppna dørren før fler typer av klinisk forskning och mer førståelse om detta bakades in i dietistprogrammet, som då skulle behøva gøras længre.

Stina Nordqvist sa...

Erik, var gick du din dIetistutbildning? Bra att du är så engagerad tycker jag! :)

Erik sa...

Hej igen! Gøteborgs universitet, studerar nu på Universitetet i Oslo vid sidan av deltidsarbete som dietist.

Det ær också till stor del tiden i Oslo som har får mig att reagera på utformningen av den svenska dietistutbildningen. Det ær mycket man går igenom i Oslo som hoppas øver i den svenska dietistutbildningen. Men det ær ju också logiskt om man ser till upplægget. På en 5-årig naturvetenskaplig utbildning hinner man såklart med mer æn på en 3-årig utbildning, dær man då behøver ægna lite mer tid åt att ta in naturvetenskapliga grundæmnen.