fredag 13 april 2012

Fibrer skyddar mot hjärt-kärlsjukdom

Det är visst inte bara jag som tycker att det här med kostfiber är högaktuellt. För ett par dagar sedan fick jag ett mejl/pressutskick från Lunds Universitet om den här studien:

Fibrer skyddar mot hjärt-kärlsjukdom

Allra störst är effekten hos kvinnor, enligt en ny studie från Lunds universitet. I studien som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften PLOS One, har kostvanorna hos över 20 000 Malmöbor undersökts med fokus på risken för hjärt-kärlsjukdom. Betydelsen av sammanlagt 13 olika näringsämnen, fetter, proteiner och kolhydrater, analyserades.

 - Kvinnor som åt fiberrikt hade nästan 25 procent lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom jämfört med kvinnor som åt fiberfattig kost. Hos männen var effekten svagare. Men resultaten bekräftade att fiberrik mat åtminstone skyddade männen mot slaganfall, säger Peter Wallström, forskare vid Lunds universitet och huvudförfattare till artikeln.

Exakt vad skillnaderna mellan könen beror på är oklart. En orsak är att kvinnor får i sig fibrer genom mer hälsosamma livsmedel än vad männen får. I kvinnornas fall i hög grad via frukt och grönt, medan männens viktigaste fiberkälla var mjukt bröd.

Kritik mot LCHF

Peter Wallström är också skeptisk till extremdieter som LCHF och menar att Livsmedelsverkets kostrekommendationer står sig väl trots att de kritiserats från olika håll:

 - Livsmedelsverkets kostråd, som bygger på omfattande forskning, är välavvägda. På kort sikt ger de flesta dieter viktnedgång förutsatt att man lyckas följa dem. Men vi vet för lite om långtidseffekterna för att kunna rekommendera mer drastiska kostomläggningar, säger Peter Wallström.

Min kommentar
Den här studien har hämtats från den större befolkningsanalysen Malmö Kost Cancer som engagerat 30 000 Malmöbor från 90-talet och framåt, deltagarna har fått lämna blodprov och detaljerad information om sina kostvanor. Med andra ord en seriös långtidsstudie som involverar ett stort antal personer vilket ger ett säkert resultat.

Intressant också att de olika resultaten för kvinnor och män visar att vi behöver ta större hänsyn än tidigare till könstillhörighet i forskning kring kostvanor. Något som även Peter Wallström poängterar i pressutskicket.

Jag håller ju helt med om LCHF-kritiken också. Hoppas inte Peter Wallström har en blogg eller offentlig e-postadress nu bara för då blir han väl nästa måltavla för uppretade LCHF-are...

7 kommentarer:

Per B sa...

Ännu en observationsstudie... är det sånhär forskning som slv's kostråd vilar på?

Thomas sa...

Ja, stackars Peter Wallström, nu får han väl snart en mängd hotmail etc. Suck.

Helena sa...

Grönsaker är en stor del i LCHFkost så man är ju inte direkt utan fiber bara för man inte äter bröd! :)

Anonym sa...

"Med andra ord en seriös långtidsstudie som involverar ett stort antal personer vilket ger ett säkert resultat."

Min hypotes är att du antingen inte läst studien eller bara skummat/hoppat över dess data.

Låt oss betrakta tabell 3: Den är uppdelad i kvintiler (femtedelar) som kolumner och makronutrienter och deras utfall (rader). För varje makronutrient finns en rad betecknad c/py (cases / person years). I raden Fiber summerar jag samtliga cases i de olika kvintilerna och finner föga förvånande att det blir 687, samma som det står i rubriken. På samma sätt summerar jag py vilket ger 149571 personår.

Dividera nu py med cases så att vi får det genomsnittliga tiden mellan "händelser" som kallas iCVD och antas bero på fibrer. Det blir 217 år. iCVD beskrivs på sidan 3 och innefattar såväl ganska enkla händelser som död.

Min hypotes är att före 30 års ålder är iCVD hos kvinnor ytterst ovanligt och uppskattar därför sannolikheten till nära noll, därefter stiger risken. Jag antar dessutom att endast få kvinnor passerar 100 års ålder. Av dessa är 30 i stort sett iCVD-fria och därefter kommer 70 som vi kan ta från de 217 ovan. Detta kan vi göra nästan 3 gånger.

Utanför den statistiska världen, där människor av kött och blod vistas, tar det i genomsnitt nästan 3 fullbordade 100-åriga kvinnoliv mellan två iCVD.

Bakgrunden till studien: "The aim of the study was to examine associations between intake of macronutrients and dietary fiber and incident ischemic cardiovascular disease (iCVD) in men and women."

Med detta i minnet är det inte att förvåna att man med hjälp av intensiv statistisk knådning når det resultat som basuneras ut och okritiskt återges av såväl stor som liten.

Den som läser studien möter på sidan 3, högra kolumnen, detta:

"However, in the full model, a low intake of saturated fat in women was associated with higher risk of CE (p for trend = 0.037)."

Läs det igen / Erik Edlund

Stina Nordqvist sa...

Helena, hur mycket grönsaker blir det ungefär i en LCHF- kost, om du uppskattar motsvarande Livsmedelsverkets rekommendation om ett halvt kilo + ca 30 gram kostfiber. Eller bara berättar i mängder hur mycket grönsaker du får i dig på en dag. Vore intressant att få ta del av.

Helena sa...

Jag vet inte riktigt i gram eller så men halva tallriken består av grönsaker vid både lunch och middag :) till frukost blir det ofta något med blandade bär i, youghurt eller smothies eller så,det är väl fibrer i bär med va? :)

Spock sa...

Fibrer skyddar kroppen från sockret i kolhydrater, finns det inte socker i maten, minskar behovet av fibrer.

Folk som röker med filter lever längre än de som röker utan filter, betyder det att filter är nyttigt?