måndag 18 juni 2012

Lev längre genom Livsmedelsverkets kostråd

En ny studie från Lunds universitet visar att de som följer Livsmedelverkets kostråd lever längre. 17 000 svenska män och kvinnors kostvanor har undersökts över lång tid. Störst effekt noterades bland männen, där risken att dö i hjärt-kärlsjukdom nästan halverades.

Bakom resultaten som nyligen presenterades i tidskriften Public Health Nutrition, står Isabel Drake och Elisabet Wirfält, forskare vid Lunds universitet.

Att äta en varierad kost med högt intag av fullkorn, frukt och grönsaker, fisk och skaldjur samt fleromättade fetter har länge ansetts nyttigt, inte minst bland vetenskaplig expertis. I takt med det stigande intresset kring våra matvanor har många kostrekommendationer ifrågasatt, även kostråden från Livsmedelsverket. Drake och Wirfält visar nu att det finns ett tydligt samband mellan kostråden från Livsmedelsverket och en lägre risk att dö hos medelålders män och kvinnor. En av de viktigaste slutsatserna är att det inte är fel på kostråden, utan problemet är istället bristande förmåga att följa dem:

-   Förvånansvärt få, mindre än tre procent av deltagarna i studien, följde kostråden fullt ut. Framför allt åt personerna för mycket socker, mättat fett och raffinerade spannmålsprodukter som t.ex. vitt bröd, säger Isabel Drake i pressutskicket från Lunds universitet.

Dessutom visade studien att kvinnor lever längre än män, förmodligen för att de äter bättre. Hos kvinnorna konstaterades 14 procent lägre dödlighet totalt sett. För just hjärt-kärlsjukdom och cancer gick det däremot inte att belägga ett samband med kvinnornas kostintag.

-      Kvinnor äter generellt sett nyttigare än män, t.ex. mer frukt och grönt och därför kan det vara svårare att upptäcka hälsoeffekter bland kvinnor. Det finna också biologiska olikheter mellan könen som eventuellt kan förklara skillnaden, säger Elisabet Wirfält.

Snabba fakta om studien:
I genomsnitt följdes personernas kostvanor under 14 år. De män som var bäst på att följa kostråden hade 21 procent lägre dödlighet. Tittar man specifikt på hjärt-kärlsjukdom var dödligheten hela 41 procent lägre och inom cancerrelaterade sjukdomar var motsvarande siffra 18 procent.

Studien i sin helhet, i Public Health Nutrition, hittar du HÄR

Min kommentar
Intressant och välkommet med en heltäckande långtidsstudie från Livsmedelsverket. Nu har vi dietister och andra "traditionellt skolade" ytterligare ett hållbart argument i LCHF-debatten (som vi ju hoppas snart är över). Passar bra i tid nu när även  nya näringsrekommendationer (NNR) är på gång.


7 kommentarer:

Anna sa...

Bra! Äntligen SLV, säger jag. Verkar som om de den här gången har lyckats nå ut bra både med den här studien och med kommande nya NNR-råd.

Tommy sa...

Det gick alltså inte att belägga ett samband mellan kvinnornas kostintag och hjärt-kärlsjukdom och cancer, men totalt sett kunde det beläggas. Innebär det att sambandet för män var mycket starkt?

Ankhan sa...

Hur kan man komma fram till att dödligheten i hjärt- kärlsjukdom är ca 41 % lägre för männen som äter strikt enligt SLV:s kostråd då dessa personer endast utgör ca hälften av 3 % av samtliga deltagare??? Vi pratar ca 500 personer av 17 000. Varav männen då utgjorde ca hälften av dessa
(250 st???). Jag får inte riktigt ihop det....
Känns inte heller som att argumenten är särskilt mycket mer hållbara efter denna observationsstudie (som inte är alltför tillförlitliga i sig)för er dietister och andra "traditionellt skolade".

LCHF-debatten är långt ifrån slut. Vi ser bara början ännu ;o)

Anonym sa...

Tommy, läs studien ordentligt. Du har ju länken.

Tommy sa...

Anonym, har inte tid att sätta mig in i den förrän senare, tänkte om någon hade ett snabbt svar på om jag tolkade sammanfattningen rätt eller inte.

Sofie sa...

Ankhan, var får du "hälften av 3 % "? Stämmer ju inte.

Tommy sa...

Har nu läst igenom studien, ger inte mycket för den (ber om ursäkt för om det här kommer uppfattas som aningen rörigt, orkar inte lägga energi på att skriva mer läsvänligt. Min egen slutsats finns i sista stycket).

Matvanorna är grovt uttryckt indelad i låg, mellan eller hög kvalitet, baserade på poäng man får om man överskrider vissa gränsvärden av grupperna mättat fett, fleromättat fett, fisk och skaldjur, kostfiber, frukt och grönsaker samt sukros. Redan där förstår jag inte hur det skulle kunna användas i LCHF-debatten, då studien mycket grovt klumpar ihop folk oavsett på vilket sätt man äter "mindre bra".

Att det inte går att dra några slutsatser om sambandet mellan hjärt-kärlsjukdom (CVD) och cancer och kost för kvinnor håller jag med om, även om det i fallet lutar aningen åt att mellankvalitetsgruppen dog anningen mindre i CVD och cancer än högkvalitetsgruppen (4 av 6 beräkningsmodeller, en resulterade lika). Dessa skillnader är dock små och varierar lite hur man vill tolka data, toleranser osv. Statistik är ju alltid statistik.

Det är med männen som det intressanta börjar. Man använder i hela studien tre olika modeller för att dela in folks matkvalitet, förbestämda, medianbaserade och kvantilbaserade. Om vi börjar med CVD så har vi 444 avlidna män. Resultatet 41% är givetvis hämtat från det mätsätt som gav störst utslag, vilket i det här fallet var när man delade in enligt de förutbestämda nivåerna. Dödsfallen enligt denna är numerärt 99-271-74 personer i matkvalitetsgrupp låg-mellan-hög.
För mellankvalitetsgruppen minskade dödligheten med 28% från lågkvalitetsgruppen (som är referensgrupp för alla dödlighetsfaktorer, och därmed får en oförändrad dödlighet).

Går vi vidare och använder medianbaserade modellen sker en liten omgruppering av dödstalen, 89-282-73, dvs enbart en mindre är högkvalitetsätare. Då är helt plötsligt dödsrisken enbart 15% lägre för högkvalitetsgruppen och 17% lägre för mellankvalitetsgruppen. Ungefär likadana siffror om man använder kvantilmodellen, tabellen är på sidan 7 ifall man vill kolla. Med små statistiska tricks är alltså skillnaden mellan mellankvalitet- och högkvalitetsgruppen som bortblåst. Eller, om man går från andra hållet, kan man trolla fram ett tal man är nöjd med.

Analogt med cancer för män, 18% är det största talet man kunnat trolla fram, intressant där är att dödsrisken i en statistisk metod var aningen högre för mellankvalitetsgruppen än för lågkvalitetsgruppen. Återigen, sidan 7 för fler siffror, orkar inte rabbla upp allt här.

Så, enda ordentliga slutsatsen från den här studien jag kan hålla med om är att män som generellt försöker att hålla sig till nyttigare kostvanor än de som äter sämst lever längre. För kvinnor som sagt, väldigt liten och statistiskt irrelevant skillnad.